Koszty nabycia nieruchomości

 Przy transakcji zakupu mieszkania – poza zapłaconą ceną – kupujący musi być przygotowany na szereg innych wydatków.

Taksa notarialna ( koszt notariusza )

Taksa notarialna jest wynagrodzeniem notariusza za sporządzenie np. umowy sprzedaży. Zakup nieruchomości wymaga dla swej ważności zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Do tego niezbędny jest udział notariusza, który za sporządzenie dokumentu pobiera  kwotę zależną od wartości nieruchomości – tzw. taksę notarialną opierając się przede wszystkim na wartości nieruchomości. Przepisy w tym zakresie reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z  28.06.2004 roku ( tekst jednolity : Dziennik Ustaw z dnia 20 lutego 2013 roku poz 237 ). Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w  wyżej cytowanym rozporządzeniu.

 Należy wspomnieć , że zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z  dnia 08 marca 2013 roku notariusz – niezależnie od opisanej wyżej taksy notarialnej za sporządzenie umowy - ma prawo pobrać wynagrodzenie w kwocie 200 zł netto od czynności polegającej na złożeniu w Sądzie Rejonowym – Wydziale Ksiąg Wieczystych – wniosku o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z zawartej umowy. W praktyce należy tę opłatę uzgodnić z notariuszem , gdyż w wielu sytuacjach notariusze odstępują od jej pobierania.

 Dodatkowo notariusz pobierze 6 złotych za każdą stronę wypisu aktu notarialnego, które wydawane są stronom transakcji oraz przesyła do odpowiednich urzędów (sąd – wydział ksiąg wieczystych, urząd skarbowy, geodezja, urząd gminy, spółdzielnia mieszkaniowa.) Jeżeli akt będzie miał np. 6 stron i sporządzony będzie w pięciu egzemplarzach za wypisy należy zapłacić kwotę 180 zł netto. Od łącznej kwoty netto taksy notarialnej oraz opłaty za wypisy naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 % .Wynagrodzenie notariusza zwyczajowo obciąża nabywającego.

 

Podatek od czynności cywilno prawnych (PCC)

W obrocie nieruchomościami – w tym ich zakupie – notariusz w imieniu urzędu skarbowego - pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych ( tzw PCC ) . Jego wysokość to 2% od wartości nieruchomości. Obowiązek uiszczenia podatku PCC  spoczywa na stronie nabywającej. Płatny jest u notariusza przy dokonywaniu czynności przenoszącej własność.

Ustawa przewiduje możliwości zwolnienia z tego podatku, ale szersze zastosowanie mają jedynie zwolnienie nieruchomości będącej gospodarstwem rolnym oraz takiej, która opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT. Podatek VAT ma zastosowanie wtedy , gdy podlega mu choćby jedna ze stron transakcji. Podatku PCC nie pobiera się więc od nieruchomości nabywanych na rynku pierwotnym czyli np. od dewelopera.

Podatek PCC w wysokości 19 zł należny jest również w sytuacji gdy nabywca nieruchomości ustanawia na rzecz banku hipotekę w związku z udzielonym kredytem na zakup nieruchomości. Najczęściej podatek ten – w imieniu sądu - jest pobierany przez notariusza sporządzającego umowę sprzedaży.

 

Opłaty sądowe ( wieczysto-księgowe )

Przy realizacji czynności prawnej skutkującej zmianą właściciela nieruchomości konieczne jest skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w celu ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej. Operacja ta kosztować będzie 200 zł. Jeżeli zakupu dokonujesz na kredyt liczyć się musisz z tym, że za ustanowienie hipoteki  kaucyjnej zapłacisz w sądzie dodatkowo 200 zł. Wszystkie te operacje ujmowane są w akcie notarialnym a powyższe opłaty pobierze notariusz , który następnie przekaże je do właściwego sądu.

 

Prowizja -wynagrodzenie pośrednika

Gdy transakcja odbywa się z udziałem pośrednika należy wziąć pod uwagę jego wynagrodzenie. Wysokość prowizji zależy od indywidualnych uzgodnień z pośrednikiem i  wynosi najczęściej od 2% do 3% ceny transakcyjnej. Przy wyższych cenach nieruchomości wynagrodzenie pośrednika podlega negocjacjom.

 

Opłaty związane z kredytem

Kredyt to oczywiście zobowiązanie do spłaty określonych rat ale zakup nieruchomości na kredyt wiąże się też z wieloma dodatkowymi opłatami. Poza wspomnianymi już wyżej kosztami ustanowienia hipoteki ( 200 zł ) bank może pobrać  prowizję za przyznanie kredytu (między 1 a 2%) , za ubezpieczenie nieruchomości i  niskiego wkładu własnego kredytobiorcy , za wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę.

 

Przykłady opłat przy zakupie nieruchomości :

Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM  z księgą wieczystą

Cena sprzedaży : 200 000,00 PLN

Podatek  PCC : 4 000,00
Taksa notarialna : 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 276,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 5 677,23

Cena sprzedaży : 250 000,00 PLN

Podatek od PCC : 5 000,00
Taksa notarialna : 885,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 299,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 6 800,23

Cena sprzedaży : 300 000,00 PLN

Podatek od PCC : 6 000,00
Taksa notarialna : 985,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 322,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 7 923,23

Cena sprzedaży : 350 000,00 PLN

Podatek od PCC : 7 000,00
Taksa notarialna : 1 085,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 345,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 9 046,23

Cena sprzedaży : 450 000,00 PLN

Podatek od PCC : 9 000,00
Taksa notarialna : 1 285,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 391,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 11 292,23

Cena sprzedaży : 500 000,00 PLN

Podatek od PCC : 10 000,00
Taksa notarialna : 1 385,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron: 216,00
Wartość VAT 23 % : 414,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 12 415,23

Cena sprzedaży : 600 000,00 PLN

Podatek od PCC : 12 000,00

Taksa notarialna : 1 585,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 460,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 14 661,23

Cena sprzedaży : 700 000,00 PLN

Podatek od PCC : 14 000,00

Taksa notarialna : 1 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 506,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 16 907,23

Cena sprzedaży : 800 000,00 PLN

Podatek od PCC : 16 000,00
Taksa notarialna : 1 985,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 552,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 19 153,23

Cena sprzedaży : 1 000 000,00 PLN

Podatek od PCC : 20 000,00
Taksa notarialna : 2 385,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6 stron : 216,00
Wartość VAT 23 % : 644,23
Opłata sądowa : 200,00

RAZEM : 23 645,23

Zadzwoń pod nr 601 479 842 w przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie poruszonych wyżej zagadnień.


    Serwis wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) m. in. w celach statystycznych,reklamowych i zapamiętania preferencji użytkowników. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu bez zmian tych ustawień wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez Twoją przeglądarkę internetową lub inne urządzenie końcowe. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia w swojej przeglądarce    internetowej.  

    Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

    Akceptuję