Dla Najemców

 

  1. Poszukiwanie przedmiotu najmu
  2. Sporządzenie umowy najmu
  3. W trakcie najmu
  4. Zakończenie najmu

 

Poniżej  przekażę kilka rad – mam nadzieje przydatnych -  dla przyszłych najemców.

 

1. Rozpoczniemy od poszukiwania przyszłego lokum. Na wstępie należy zastanowić się jakie mieszkanie będzie dla Ciebie najodpowiedniejsze. Mam na myśli liczbę pokoi , powierzchnię , stopień umeblowania i wyposażenia oraz oczywiście lokalizację. Oceń też obiektywnie swój budżet i przemyśl przewidywaną długość trwania najmu. Ogłoszenia znajdziesz na stronach internetowych branżowych portali i biur nieruchomości.

Oglądając mieszkanie oceń je pod kątem własnych oczekiwań , zwróć uwagę na stan techniczny zarówno lokalu jak i całego budynku , zapytaj o sąsiadów i o wysokość kosztów eksploatacyjnych. Rozmowa z właścicielem sporo Ci wyjaśni a przy okazji możesz ocenić kto będzie z Tobą współpracował przez najbliższe miesiące.

 

2. Znalazłeś wreszcie upragnione lokum czas więc na finalizację transakcji. Tu rada aby nie unikać podpisania umowy najmu. Umowa najmu z mocy prawa stanowi mocne zabezpieczenie interesów jej stron a więc i najemcy. Zadbaj o to aby umowa zawierała przede wszystkim :

-  określenie stron umowy
-  opis przedmiotu najmu wraz z adresem, powierzchnią, liczbą pomieszczeń, kondygnacją 
-  precyzyjne określenie przeznaczenia przedmiotu najmu  
- wskazanie okresu , na jaki zawarta zostaje umowa oraz okresu wypowiedzenia,
- podanie wysokości czynszu najmu oraz kwoty kaucji wraz z terminem i sposobem ich zapłaty
- dokładne określenie sposobu rozliczenia dodatkowych kosztów (np. energii elektrycznej , gazu , ogrzewania itp.)

- określenie obowiązków i praw stron umowy

- określenie zakresu i trybu przeprowadzania przez każdą ze stron remontów i napraw
- wskazanie daty i miejsca sporządzenia umowy oraz podpisy stron umowy

- spis załączników ( protokół przekazania przedmiotu najmu , opis i stan techniczny przedmiotu najmu i  wyposażenia , stany liczników mediów itp.)

 

To może truizm ale nawet najlepiej i najszczegółowiej sporządzona umowa nie zastąpi zwykłych zasad kultury , wzajemnego szacunku czy też dobrej woli. Dla dobra obu stron Należy życzyć wszystkim właścicielom i najemcom  współpracy na takich właśnie zasadach tak aby wynajem dla nikogo nie stanowił udręki.

 

3. W trakcie najmu najemca powinien przestrzegać warunków , które zostały ustalone przy zawarciu umowy najmu. Wśród nich są :

- terminowe opłacanie czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych

- przestrzeganie zasad porządku domowego

- dbanie o stan techniczny i sanitarny przedmiotu najmu

- wykonywanie drobnych napraw

Warto przy tym wspomnieć o odpowiedzialności najemcy za zawinione przez niego szkody. W takich przypadkach będzie on musiał dokonać napraw na swój koszt lub w przeciwnym wypadku  będzie musiał się liczyć się z potraceniem stosownych kwot z wpłaconej przez siebie kaucji.

Oczywiście najemca ma również szereg praw przysługujących mu z tytułu zawartej umowy najmu. Ma prawo do prywatności i niezakłóconego przebywania w lokalu , ma prawo żądać od właściciela wykonywania remontów instalacji i urządzeń związanych z budynkiem zapewniających najemcy normalne zamieszkiwanie np. korzystanie z wody , energii elektrycznej, ciepła itp ,właściciel nie może bez uprzedzenia podnosić wysokości czynszu najmu czy też bez powodu jednostronnie rozwiązać umowę i nie może żądać natychmiastowego opuszczenia lokalu.

 

4.Zakończenie najmu

Zakończenie najmu niesie za sobą wykonanie kilku koniecznych czynności. Wśród nich jest sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego , który zapewni obu stronom umowy podstawę rozliczeń opłat eksploatacyjnych  i zwrotu kaucji oraz  ewentualnych rozliczeń z tytułu uszkodzeń wyposażenia.

 Na dzień zakończenia umowy najmu właściciel i najemca powinni spisać liczniki mediów ( wody , energii elektrycznej , gazu , centralnego ogrzewania) a także opisać stan techniczny lokalu i jego wyposażenia.

Protokół powinien zawierać także potwierdzenie zwrotu otrzymanych od właściciela kluczy do lokalu i ewentualne uwagi stron..

O ile umowa najmu nie stanowi inaczej właściciel zwraca też najemcy wpłaconą przez niego kaucję ( chyba , że dokonane zostały zasadne potrącenia z tytułu szkód w wyposażeniu )

 

Podsumowanie

Określenie potrzeb , wybór właściwego lokalu , ustalenie optymalnych warunków najmu to jak widać niełatwe zadanie.

Przyszły najemca powinien w tym zakresie posiąść bogatą wiedzę aby nie tracąc czasu i nie ryzykując nietrafną decyzją  bezpiecznie , korzystnie  i z satysfakcją zawrzeć umowę najmu właściwego lokalu.

Dlatego też nie dziwi fakt , że tak wiele osób powierza znalezienie odpowiedniego lokum profesjonalistom w tym zakresie tj pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

 

Autor :

Dariusz Wójcicki

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1992 roku

Licencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 118

 


    Serwis wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) m. in. w celach statystycznych,reklamowych i zapamiętania preferencji użytkowników. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu bez zmian tych ustawień wyrażasz zgodę na zapisywanie ich przez Twoją przeglądarkę internetową lub inne urządzenie końcowe. Jeśli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia w swojej przeglądarce    internetowej.  

    Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

    Akceptuję